Kako kupiti / prodati

Kako kupiti
Kako prodati
Saveti kupcima
Saveti prodavcima

 

Kako kupiti

1. Pozovite nas radi osnovnih informacija.

2. Utvrdićemo i dogovoriti sve uslove koje stan treba da ispunjava: lokacija, struktura, sprat, izgled, cena, okruzenje,itd.

3. Upoznaćemo Vas sa našom trenutnom ponudom. Bićete upućeni u trenutno stanje na tržištu kako bi znali da li su Vaše želje i namere realne o odnosu na mogućnosti.

4. Dogovorićemo termine gledanja svakog stana iz naše ponude koji se poklapa sa Vašim mogućnostima.Ukoliko trenutno nemamo stan u ponudi koji odgovara vasim zeljama potrudicemo se da u najkraćem roku napravimo odgovarajucu ponudu za Vas.

5. U slučaju da Vam neki od stanova koji pogledate odgovara, organizovaćemo eventualna naknadna gledanja.

6. Dogovorićemo kupoprodajnu cenu. To je cena koja ogovara i kupcu i prodavcu.

7. Utvrdićemo rok useljenja-iseljenja iz stana – to je optimalan rok koji odgovara i kupcu i prodavcu.

8. Oprema – utvrdićemo šta je osnovna, a šta dodatna – šta ostaje u stanu i pod kojim uslovima.

9. Kapara – dogovorićemo iznos i objasniti njenu funkciju.

10. Porezi i sudska taksa – dogovorićemo se ko ih plaća, u kom iznosu i kada.

11. Po utvrđivanju svih elemenata prodaje i prethodno isplaćene kapare sa pripremljenom dokumentacijom, uz našu pomoć, zaključićete u prostorijama Javnog beleznika Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji.

 

Kako prodati

1. Pozovite nas radi osnovnih informacija.

2. Porazgovaraćemo o Vašim željama i namerama i dogovoriti vreme kada možemo doći da pogledamo Vaš stan.

3. U dogovoreno vreme doći ćemo kod Vas da pogledamo stan i da kroz konstruktivan razgovor izvršimo tačnu procenu, kao i da Vas uputimo u trenutno stanje na tržištu kako bi znali da li su Vaše želje i namere realne o odnosu na mogućnosti.

4. U isto vreme proverićemo ispravnost dokumentacije kojom se dokazuje vlasništvo nad Vašom nepokretnošću.

5. Utvrdićemo i dogovoriti kupoprodajnu cenu.

6. Dogovorićemo termine u kojima potencijalne kupce možemo da dovodimo radi razgledanja stana

7. Sa zainteresovanim kupcem dogovorićemo kupoprodajnu cenu. To je cena koja odgovara i prodavcu i kupcu.

8. Kapara – dogovorićemo iznos i objasniti njenu funkciju.

9. Po utvrđivanju svih elemenata prodaje zaključićete u prostorijama Javnog Beleznika Predugovor o kupoprodaju i istovremeno primiti kaparu.

 

Saveti kupcima

1. Da iskopira predmetni Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u više primeraka.

2. Da u roku od 10 (deset) dana podnese obrasce-prijavu za plaćanje poreza na promet apsolutnih prava nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.

3. Da u roku od 10 (deset) dana podnese prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.

4. Da po dobijanju Rešenja o plaćanju poreza porez plati u roku od 15 (petnaest) dana preko priznanice „posebne uplatnice“ kojom prilikom će dobiti dva primerka priznanice. Na isto Rešenje dozvoljena je žalba, ali ista ne odlaže izvršenje plaćanja poreza.

5. Da po isteku od 10 (deset) dana od dana plaćenog poreza sa jednim primerkom priznanice pristupi u nadležno odeljenje Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan, sa svim originalima Ugovora o kupoprodaji da bi mu se na svim primercima potvrdilo štambiljom RUJP-a da je izmirio porez.

6. Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u JKP „Objedinjena naplata“ radi prijave promene vlasnika na predmetnom stanu i plaćanja računa na ime Kupca.

7. Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u MUP, radi prijave prebivališta na novoj adresi.

 

Saveti prodavcima

Da u roku od 10 (deset) dana plati sve dospele poreze i doprinose za predmetnu nepokretnost. Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom radi uvida, pristupi u MUP, radi prijave- odjave prebivališta na novoj adresi. Ako je Prodavac penzioner, da pristupi Odeljenju fonda za PIO grada Niša radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se slati penzija i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.